CEO - Przekaż 1% Skip to navigation Przejdź do treści

Masz poczucie, że szkoła nie zawsze przygotowuje młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata?
Chciałbyś, by była ona miejscem, które nie tylko przekazuje wiedzę, ale także uczy odpowiedzialności za własny rozwój oraz buduje poczucie własnej wartości i sprawczości?
Brakuje Ci w szkolnych programach rozmowy o tym, co ważne i co dzieje się poza murami szkoły - lokalnie i globalnie?

PRZEKAŻ SWÓJ 1% NA DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ.

JESTEŚMY NAJWIĘKSZĄ DZIAŁAJĄCĄ W SEKTORZE EDUKACJI ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ W POLSCE. NASZĄ MISJĄ JEST INSPIROWANIE DO ZMIAN W POLSKICH SZKOŁACH.

Dlaczego warto przekazać 1% Fundacji CEO?

Zmieniamy polską szkołę

Pomagamy tworzyć kulturę pracy, opartą o współpracę nauczycieli i dyrektora szkoły. Tworzymy przestrzeń do refleksji o tym, czym jest uczenie się i  podkreślamy podmiotowość ucznia.

Pomagamy uczyć lepiej

Wprowadzamy do szkół ocenianie kształtujące i uczenie metodą projektów. Zachęcamy szkoły do korzystania z nowoczesnych technologii i metod eksperymentalnych. Tworzymy inspirujące materiały edukacyjne.

Pomagamy uczniom zrozumieć świat

Pomagamy szkole poruszać tematy, które uważamy za ważne społecznie (w tym ważne dla młodych ludzi), których szkoła nie poruszała dotychczas lub robiła to w niewystarczającym stopniu.

Dzięki Twojemu 1%

W szkołach coraz częściej będą pojawiały się zagadnienia związane z aktywnością lokalną, samorządnością uczniowską, równością, różnorodnością i wyzwaniami globalnymi.

Kolejne szkoły będą mogły udoskonalić swój sposób pracy, wprowadzając ocenianie kształtujące, aktywizujące metody nauczania i rozwijając współpracę nauczycieli.

Więcej uczniów i uczennic zdobędzie wartościowe doświadczenie szkolne, które pozwoli im lepiej radzić sobie w świecie.

 

    By przekazać swój 1% podatku Centrum Edukacji Obywatelskiej, wystarczy w zeznaniu rocznym PIT podać 

    numer KRS: 0000052758

    Chcesz wiedzieć więcej?

    Wejdź na stronę CEO lub na nasz profil na Facebooku.